Log in

Complex Needs Trainings Free with Haring Center

February 08, 2023 7:00 PM | Dee Hirsch (Administrator)

DCYF Complex Needs Training Series

Dear Tribal Partners, Child Care, and Early Learning Providers,

The Department of Children, Youth, and Families (DCYF) is offering training to support childcare workers who care for children with complex needs. These trainings will be facilitated by the University of Washington (UW) Haring Center and focus on deepening the provider's knowledge in several areas related to individualizing instruction and supporting social-emotional learning. 

All trainings are free to providers and will be held remotely via zoom. STARS credit will be offered for all trainings. Please see the flyer for topics and dates. 

Register here

Please email Phoebe Yeung at pcyeung@uw.edu if you have any questions!

Serie de capacitación sobre necesidades complejas del DCYF

Estimados socios tribales y proveedores de cuidado infantil y aprendizaje temprano:

El Department of Children, Youth, and Families (DCYF) ofrece capacitación para apoyar a los trabajadores que cuidan de niños con necesidades complejas. El University of Washington (UW) Haring Center impartirá estas capacitaciones, que se centrarán en profundizar los conocimientos del proveedor en varias áreas relacionadas con la individualización de la instrucción y el apoyo al aprendizaje socioemocional. 

Todas las capacitaciones son gratuitas para los proveedores y se impartirán a distancia a través de Zoom. Se ofrecerán créditos STARS para todas las capacitaciones. Consulten el folleto para conocer los temas y las fechas. 

Regístrense aquí

Si tienen alguna pregunta, envíen un correo electrónico a Phoebe Yeung a pcyeung@uw.edu.

Taxanaha Tababarka Baahiyaha Adag ee DCYF

Iskaashatooyinka Qabaa'ilka, Bixiyeyaasha Daryeelka Caruurta, iyo Waxbarashada Hore ee Qaaliga ah,

Department of Children, Youth, and Families (DCYF) waxay bixinaysaa tababaro lagu taageerayo shaqaalaha daryeelka caruurta ee daryeesha caruurta qabta baahiyaha adag. Tababarradan waxaa fududayn doona Jaamacadda Washington (University of Washington, UW) Haring Center waxayna diiradda saari doontaa qoto-dheeraynta aqoonta daryeel bixiyaha dhawr meelood oo la xiriira shakhsiyaynta waxbarashada iyo taageeridda barashada shucuur-bulsheed. 

Dhammaan tababarada waa u bilaash daryeel bixiyeyaasha waxaana lagu qaban doonaa qaab onlaayn ah iyadoo la adeegsanayo zoom. Dhibcaha STARS ayaa lagu bixin doonaa dhammaan tababarrada. Fadlan ka eeg buug-yaraha wixii mawduuc iyo taariikh ah. 

Iska Diiwaangali halkan

Fadlan iimayl ugu dir Phoebe Yeung halkan pcyeung@uw.edu haddii aad qabto wax su'aalo ah!


Powered by Wild Apricot Membership Software